Sortera och städa i dansbanehuset.

Torka av bord och stolar.

Lekplats

 • Rensa ogräs
 • Sandlåda, Gungor – rensa, kratta igenom sanden.
 • Hänga upp gungstolen

Allmänningen vid föreningshuset

 • Göra rent i dräneringsgångarna på allmänningen.
 • Ta upp alla grenar.
 • Ta bort några mindre träd. Stamma upp.
 • Kolla kaninnätet under föreningshuset
 • Kolla igenom fällborden i föreningshuset. Laga, fixa o ev kassera.

Gångar

 • Samla upp stora stenar
 • Smörja lås

Ta ner alla skatbon.

Utanför området

 • Plocka skräp
 • Räfsa löv

Vagnen vid dammen

 • Vagnen skall skrotas  och köras till tippen.

Parkering

 • Ta bort stängslet
 • Stamma upp björkarna längst med innersta staketet.
 • Trimma längst staketen    (plus staket vid dammen)
 • Rensa ogräs utmed häcken mot parkeringen – täcka med bark.

Rensa brunnarna.

Rensa hängrännor.

Montera nya vagnar.

Köra till tippen.

 

Givetvis bjuder vi på fika.

Välkomna!