Då var det åter dags för städdag.

Vi träffas som vanligt vid sophuset kl. 09.00.

Flera har påpekat att det är Trädgårdsrunda samtidigt och det är vi väl medvetna om. Vi har valt att ha städdag för att besökarna ska få möjlighet att möta ett levande område och även få insikt i att det faktiskt är vi själva som sköter hela området, året om, utan hjälp från kommunen.

Det kommer inte att föregå några arbeten med störande ljudnivå. 

Parkeringen
Sätta kant vid rabatten på parkeringens vänstra sida. Ni som parkerar på den sidan, tänk på att lämna gott om plats mot påkörningsskyddet.

Tälten
Gå igenom och kontrollera föreningens tält.

Allmän uppsnyggning av området.

Eget område
Alla som har eget område tänk på att ta en extra koll. Det måste vara välskött hela säsongen och framför allt inför evenemang.

Givetvis bjuds det på fika.

Välkomna!