Besiktning av området.

Under de närmaste månaderna kommer föreningen utföra besiktning på området. Arrendeavtalet med kommunen ålägger föreningen att se till att området hålls rent och snyggt samt att stugor, växter och staket hålls i snyggt och välvårdat skick. Om det inte efterlevs har...
Fix i föreningen.

Fix i föreningen.

Senaste städdagen hann vi inte bli riktigt färdiga med allt. Om det är någon som är intresserad av att göra några timmars arbetsplikt så kontakta Lasse 0729-44 51 44 eller Cata 0708-96 26 24.