Tips & Tricks

Har du ett bra tips vad det gäller trädgård, byggnation eller annat? Hör av dig till catarina@senderod.com 

Här kan du läsa mer om hur man startar en egen jordfabrik – kompostera ditt matavfall.

Mer info…

Hur klipper jag häcken?

Ska jag klippa på våren eller hösten? Räcker det att jag klipper en gång?

Mer info…