Städdagar 2022

Under städdagarna har vi alltid container för trädgårdsavfall på området.
Övriga dagar och tider för containern kan du läsa om i rutan härintill.

9 april, lördag

7 maj, lördag

5  juni, söndag

2 juli, lördag

30 juli, lördag

3 september, lördag

1 oktober, lördag

Container 2022

Containern står uppställd vid stora ingången från fredag till söndag. Den är endast bemannad vissa tider. Se nedan. Det är inte tillåtet att slänga under andra tider eller att ställa säckar och dylikt bredvid.

Observera att man ej får slänga jord, sten eller stubbar i containern. Klipp ned kvistar och grenar så det tar så lite plats som möjligt.

Öppettider
Fredagar  14.00 – 18.00
Söndagar 14.00 – 18.00

OBS! Lördagar är borttagna då det är så få som tömmer då. Istället har tiderna på fredagar och söndagar utökats.

8 -10 april

6 – 8 maj

3 – 5 juni

1 – 3 juli

29 – 31 juli

2 – 4 september

30 september – 2 oktober 

 

Möten 2022

27 mars, söndag kl 10:00   Årsmöte för alla medlemmar

17 juli, söndag kl 10:00    Sommarmöte för alla medlemmar

Årsmötet kommer på grund av pandemin inte att vara fysiskt. Närmare info kommer med kallelsen.

 

 Säsong 2022

26 mars – 31 oktober Endast preliminära datum beroende på vädret. Vid ändring försöker vi att informera om detta i så god tid som möjligt.

Under säsongen är följande öppet: Vatten, toaletter och duschar samt tvättstuga

Grindarna är öppna

April                   endast helger                      kl. 10-18.
Maj – augusti    alla dagar                              kl. 08 – 20. 
September       alla dagar                              kl. 08 – 18.

Möten 2022

27 mars, söndag kl 10:00   Årsmöte för alla medlemmar

17 juli, söndag kl 10:00    Sommarmöte för alla medlemmar

 

 

Säsong 2022

26 mars – 31 oktober Endast preliminära datum beroende på vädret. Vid ändring försöker vi att informera om detta i så god tid som möjligt.

Under säsongen är följande öppet: Vatten, toaletter och duschar samt tvättstuga.

Flaggning 2022

Med vimpel Under hela säsongen

Med Flagga Under allmänna flaggdagar. Dessa är under 2021: 

Januari          1 och 28
Mars             12 
April              17 och
30
Maj                1 och 29
Juni                5, 6 och 26
Juli                 14
Augusti         8
Oktober       24 
November   6
December   10, 23 och 25