Att tänka på när du ska sälja din koloni

 

En förutsättning för att få nyttjanderätt för en kolonilott, är att man är medlem i Koloniföreningen Senderöd.

Om du ska sälja, måste du först ansöka om utträde och den tänkte köparen ansöka om inträde i föreningen. Först sedan utträde/inträde godkänts av styrelsen kan köpet avslutas och ett nyttjanderättsavtal skrivas för den nye medlemmen.

Innan styrelsen godkänner ansökan om utträde, måste medlemmens alla eventuella skulder till föreningen vara betalda.

Innan styrelsen godkänner ny medlem, måste fastställd inträdesavgift och eventuella andra avgifter ha erlagts.