Då var det återigen dags för städdag.

Vi träffas kl.09.00 vid stora ingången.

Planerat arbete:
Resa tält  till loppisen.
Sandlåda/gungor– rensa från ogräs.
Fixa underlaget till container bakom tvättstuga
Röja vid stora entrén vid Föreningshuset m.m.
Gjuta om bommen vid huvudgrinden.
Rensa dagvattenbrunnar
Ta bort stolpar på parkeringen.
Gräva rabatt till häck.

Givetvis bjuds det på fika.

Välkomna!