Regler för att ansöka om bygglov

 

De enda byggnader som får finnas och man kan söka bygglov för är en stuga på 50 kvm, ett växthus på 12 kvm, ett förråd på 5 kvm och en lekstuga på 3 kvm. Inga fler byggnader är tillåtna inom området, hur små de än är.

Det är inte heller tillåtet med utbyggnader som ”hänger på stugan”. Dessa räknas in i stugans totala byggyta.

Det är inte längre tillåtet med ”sommartak”. (Sommartak är tak som endast sitter uppe under säsong och plockas ner under vintern.) Dessa ska sökas bygglov för och måste rymmas inom den totala byggytan på 50 kvm.

Utan bygglov är det tillåtet att bygga plank med en maxhöjd på 120 cm samt spaljé max 180 cm hög med 80 % genomsiktlighet.

Kontrollera alltid med styrelsen vad som är tillåtet innan du bygger något för att slippa arbetet med att riva det igen.

 

1. Kontakta stadsbyggnadsförvaltningen

Börja med att kontakta Stadsbyggnadsförvaltningen för att få information om vilka uppgifter du behöver lämna, så får du de blanketter som behövs. Fyll i blanketterna och gör de ritningar som krävs, kopiera materialet i det antal kopior som Stadsbyggnadsförvaltningen angett att de behöver.

 

 

2. Kontakta styrelsen och lämna bygglovsansökan till dem

Kontakta sedan styrelsens bygglovsansvarige och lämna över materialet inklusive kopiorna. Om allt stämmer enligt föreningens regler, så godkänner styrelsen det. Först när det är godkänt av styrelsen skickar du in dokumenten till Stadsbyggnadsförvaltningen. 

 

 

3. Invänta bygglov och startbesked 

Stadsbyggnadsförvaltningens handläggningstid är ca 1—1,5 månader.

När din ansökan är godkänd av Stadsbyggnadsförvaltningen erhåller du ett bygglov och startbesked. Kopia på detta ska lämnas till styrelsen, INNAN bygget kan påbörjas!

 

 

4. Ansök om slutbesked

Därefter när bygget är klart, ska slutbesked sökas hos Stadsbyggnadsförvaltningen, innan bygget får tas i bruk. Även detta ska lämnas kopia på till styrelsen.

 

 

Konsekvenser av att kringgå bygglovsreglerna

Om bygget påbörjas INNAN bygglovet är godkänt och startbesked erhållits och lämnats till föreningen så räknas det som ett svartbygge med påföljande böter och eventuell rivning.