Ökat antal råttor

Ökat antal råttor

Då vi tyvärr sett att antalet råttor ökat på området, skulle vi vilja be er medlemmar att kontakta era försäkringsbolag så att ni kan få behållare med råttgift utsatt på era tomter. Råttor kan orsaka stora skador på stugor, elledningar etc, så det behövs gemensamma...