Parkeringen kan inte nyttjas lördagen den 26 maj mellan 09.00 – 14.00 på grund av underhåll. Parkeringsmöjligheter finns längs med Senderödsvägen väster om bussgatan.