Föreningen söker plattor för att göra en gång vid föreningshuset.

Om ni har likadana plattor som på bilden som ni inte behöver så kontakta Catarina 0708-96 26 24.