Det var flera kolonister som hjälpte till att få igång vattnet.
Vi hjälptes också åt med att få upp vår nya fina skylt vid huvudentrén.
Björn Petersson har hållit ett mycket uppskattat föredrag om tomatodling.