Det har varit ett inbrottsförsök i en stuga, i norra delen vid cykelvägen.

Det innebär att det varit två inbrott och ett försök på vårt område den senaste månaden.

Kontrollera era stugor och förråd så ofta som möjligt.