Föreningshuset är öppet mellan 08 – 20 varje dag om lokalen inte är uthyrd. Använd grindnyckeln i det översta låset.

Om lokalen är uthyrd är lokalen låst och detta meddelas då via skylt på dörren.
Vårt fina hus bokas här.