Vi kommer främst att inrikta oss på att titta på gångar, staket och plank.

Halva gången utanför lotten ska vara ogräsfri.

Vad behöver man inte bygglov för:

  • Spaljé där genomsiktlighet är 80% eller mer. Är genomsiktligheten mindre räknas det som plank och kräver bygglov om det är högre än 1.20.
  • Plank som är max 1.20 m högt från mark eller altan. Får vara dubbelslaget.
  • Trädäck, men de får vara max 40 cm över mark.

Vad man ska ha bygglov för:

  • Plank som är över 1.20 m från mark eller altan. Det får inte vara dubbelslaget.
    OBS! Kommunen godkänner inga bygglov för plank som har mindre än 50% genomsiktlighet.
    Kostnad för bygglov för plank: 2 150 kronor.