Kurs i matkompostering

 

Vi sluter kretsloppet och får en fantastisk jord.

 

Välkommen alla nya kolonister till information om varmkompostering av matavfall samt den nya smarta Bokashi-metoden. Välkommen också ”äldre” kolonister som nu känner sig mogna att börja.

Kommunen tar i normalfall ut en anmälningsavgift på 2180 kr för varje hushåll som vill kompostera matavfall.

Vår förening betalar dock endast en avgift för alla kolonister tillsammans om:

  • man genomgår föreningens utbildning samt
  • fyller i en särskild anmälan som föreningen skickar in till miljökontoret.

Du är välkommen till vår information en av nedanstående dagar, där vi går igenom och diskuterar två olika sätt att kompostera matavfall:

  • kompostering i isolerad varmkompost
  • den nya populära (och enkla) Bokashi-metoden

     

Först en timmes ”teori” i Föreningshuset. Sedan går vi över till Britt och tittar på hur det ser ut i verkligheten. Du kan välja mellan fyra olika tillfällen:

  • 26 maj kl. 18.00 – ca 19.30
  • 27 maj kl. 14.00 – ca 15.30
  • 3 juni kl. 14.00 – ca 15.30
  • Sön. 7 juni kl. 14.00 – ca 15.30

Anmälan till Britt på telefon eller SMS 070-857 22 49 eller brittborg@yahoo.se senast söndagen den 25 maj.

Varmt Välkomna!

Kerstin Johansson och Britt Borg Joof
/Kompostansvariga/

Kompostbroschyr 2020