Avfallshantering inom vårt koloniområde

Matavfall

Numera ska vi alla sortera matavfall för sig. Det är allt avfall som uppstår vid matlagning och som kommer från djur- och växtriket. T.ex. matrester, potatisskal, kaffesump, fruktskal och äggskal. Lägg ditt avfall i de papperspåsar som finns att hämta i soprummet. Påsen lägger du sedan i behållaren för matavfall/organiskt avfall som finns i soprummet.

Sortering av förpackningar, tidningar och restavfall

I soprummet har vi också behållare för hårdplast, kartong, metall, glas. Notera att det är endast förpackningar av dessa material som ska sorteras. Det finns också en behållare för tidningar.

Det som inte kan sorteras läggs i behållaren för restavfall.

Grovsopor

Grovsopor som t ex möbler, byggmaterial, element, gamla TV-apparater och annan elektronik får ej ställas i soprummet. Det är den enskilde kolonistens ansvar att själv frakta grovsopor till återvinningsstationen på Filborna. Klicka här för öppettider.

Trädgårdsavfall

På årsmötet 2010 beslutade föreningen att varje kolonist ska ha en egen kompost för trädgårdsavfall på sin kolonilott. Du har möjlighet att tömma din kompost vid de tillfällen då det finns container för trädgårdsavfall på Senderöd (fyra gånger per säsong i samband med städdagarna).

Utförlig information om detta finner du i Lövet nr 1, 2010.

Att tänka på vid kompostering.