Avfallshantering inom vårt koloniområde

 

Källsorteringsguide för vårt område hittar du här.

 

Matavfall

Numera ska vi alla sortera matavfall för sig. Det är allt avfall som uppstår vid matlagning och som kommer från djur- och växtriket. T.ex. matrester, potatisskal, kaffesump, fruktskal och äggskal. Lägg ditt avfall i de papperspåsar som finns att hämta i soprummet. Påsen lägger du sedan i behållaren för matavfall/organiskt avfall som finns i soprummet.

Om du vill kompostera ditt matavfall kräver det anmälan till kommunen.  Ni anmäler inte detta själv utan kontaktar vår kompostansvariga Kerstin Johansson i stuga 64 som sköter anmälan till miljöförvaltningen. kerstin@senderod.com 

 

Sortering av förpackningar, tidningar och restavfall

I soprummet har vi också behållare för hårdplast, kartong, metall, glas. Notera att det är endast förpackningar av dessa material som ska sorteras. Det finns också en behållare för tidningar.

Det som inte kan sorteras läggs i behållaren för restavfall.

 

Grovsopor

Grovsopor som t ex möbler, byggmaterial, element, gamla TV-apparater och annan elektronik får ej ställas i soprummet. Det är den enskilde kolonistens ansvar att själv frakta grovsopor till återvinningsstationen på Filborna. Klicka här för öppettider.

 

Miljöfarligt avfall

Får ej ställas i soprummet. Det är den enskilde kolonistens ansvar att själv frakta dessa till återvinningsstationen på Filborna.

Vanligt farligt avfall i ett hushåll är:

Målarfärg, både vattenbaserad och oljebaserad.
Nålar och kanyler som varit i kontakt med blod, kallas även riskavfall.
Sprayburkar (hårspray, färg) med innehåll.
Lösningsmedel.
Olja (inte matolja).
Kemikalier (vissa rengöringsmedel, putsmedel, klor)

 

Trädgårdsavfall

På årsmötet 2010 beslutade föreningen att varje kolonist ska ha en egen kompost för trädgårdsavfall på sin kolonilott. Du har möjlighet att tömma din kompost vid de tillfällen då det finns container för trädgårdsavfall på Senderöd (sju gånger per säsong i samband med städdagarna).

Att tänka på vid kompostering.

Från och med 2019 är det inte tillåtet att använda sig av gallerkomposter eller öppna komposter. Detta då vi har haft stora problem med  råttor på området. Det är endast tillåtet med sluten kallkompost. Om ni avser att lägga frukt och grönt från odling i komposten ska det vara en skadedjurssäker varmkompost.