Vad roligt att du är intresserad av att köpa koloni. Det är till mycket glädje men det medföljer också ett stort ansvar.

Att köpa en stuga här på Senderöd innebär att du blir medlem i vår förening. Som medlem har du ett ansvar att följa kommunens regler samt de stadgar och allmänna bestämmelser som föreningens medlemmar antagit. Följer du inte reglerna riskerar både du och hela föreningen att bli uppsagd från avtalet med kommunen. Du finner de olika avtalen och reglerna här.

Vi har ett odlingskrav på 30 % av tomtens storlek. Det innefattar alla växter (träd, häckar, buskar m.m.) och odlingar. Gräsmatta räknas ej. Självklart är området en plats för avkoppling och rekreation, men man måste inse att det också krävs många timmars arbete för skötsel av stuga och trädgård.

Vill vi bygga nytt eller bygga till måste vi söka bygglov från kommunen. Det krävs bygglov för allt utom trädäck och plank som är lägre än 1.20. Om man bygger utan bygglov räknas det som svartbygge med böter och rivning som följd.

Halva gången utanför vår tomt ska vi hålla ogräsfri. Vi måste även tänka på att inte störa eller skapa olägenhet för grannarna. Därför ska det vara fritt från ogräs 30 cm mot grannar. Vi planterar inte heller större träd och buskar intill gränserna utan skriftligt lov från grannarna eftersom det kan inverka störande på deras tomt. Det kan även innebära att du i framtiden måste ta bort dem när de blivit för stora om de skuggar grannens tomt eller växer in på dennes sida.

Det behöver inte se pedantiskt ut, men tänk på att gränsen mellan lummig och vanskött är hårfin. Ett enkelt mått är att utifrån ska det se ut som att här är det någon som bryr sig och är där flera dagar i veckan och fixar.

Vi är en ideell förening vilket kräver att vi alla hjälps åt på de sätt vi kan. De allmänna ytorna sköts till stor del via arbetsplikt. Arbetsplikten är för närvarande 20 timmar per koloni och säsong. Dessa är fördelade på fem tillfällen.

Det förväntas att man ställer upp ideellt några timmar vid de olika arrangemangen som föreningen anordnar, som midsommar, loppis, trädgårdsrundor med mera.

Har du tänkt att köpa koloni finner du information och inträdesansökan här.

Välkommen som medlem hos oss!