Om Senderöd

Från början låg området på Pålsjö Östra och var då ett odlingslottsområde. Då kommunen skulle bebygga platsen för att staden skulle växa flyttades området 1980 till nuvarande plats och Koloniföreningen Senderöd bildades vilket innebär att området är det senaste tillskottet till Helsingborgs kolonibestånd.

Föreningen arrenderar 83 900 m² och det finns 177 kolonilotter på området. Kolonilotterna skiftar i storlek mellan 279 m² upp till 592 m². Många kolonister har skaffat drivhus för att förlänga odlingssäsongen.

Styrelsen består av ordförande, kassör plus tre övriga styrelsemedlemmar samt två suppleanter och har cirka 12 styrelsemöten. Medlemsmöten under året är årsmöte och sommarmöte 

Grusgångarna mellan kolonierna har namn efter blommor och träd. Varje kolonist håller sin bit av gången ogräsfri. Föreningens medlemmar är i blandade åldrar, allt från barnfamiljer till pensionärer som samlas via det gemensamma odlingsintresset. Ca 10-15 stugor säljs varje år.

Det finns tre duschar och 11 toaletter, varav två toaletter är handikappanpassade. Tvättstugan, duscharna och toaletterna vid huvudentrén renoverades 2009, och en ny dusch byggdes sidan om toaletten vid dansbanan 2012. Det finns också tvättstuga med två tvättmaskiner. Källsorteringshuset stod klart 1999.

Utanför området finns en parkering för medlemmarna. Det finns också en handikappsplats direkt i anslutning till huvudgrindarna.

Engagerade medlemmar har byggt ett nytt föreningshus som stod klart 2010, då föreningen firade 30 år, vilket föreningens medlemmar kan hyra till ett  förmånligt pris. Föreningen har också en festplats med dansbana och scen för orkester. Här arrangeras bland annat midsommarfest och loppmarknad.

Inom koloniföreningens domäner finns stora härliga grönområden. Det finns också en lekplats med gungor och sandlåda. År 2002 anlade föreningen en boulebana.

Detta område har av kommunen fått en arrendetid på 10 år, med 5 års uppsägning. Avtalet löper ut 31/12 2029 och omförhandlas därefter.

En inträdesavgift betalas av nya medlemmar. Om det inte finns kommunalt avlopp kopplat till kolonin så förbinder sig den nya kolonisten att koppla in sig på det kommunala avloppet och betala en avgift till föreningen på som ersättning för utförd grävning. Kolonisten har då tillåtelse att koppla in vask/diskho till det kommunala avloppet.  Möjlighet finns även att koppla in dusch och/eller toalett. Då tillkommer en anslutningsavgift till NSVA. Exakta summor finner du på inträdesblanketten.

Se även information under ”Att tänka på innan du köper koloni”.