Nya regler för att ansöka om bygglov

 

 

1. Kontakta stadsbyggnadsförvaltningen

Börja med att kontakta Stadsbyggnadsförvaltningen för att få information om vilka uppgifter du behöver lämna, så får du de blanketter som behövs! Fyll i blanketterna och gör de ritningar som behövs, kopiera materialet i det antal kopior som Stadsbyggnadsförvaltningen angett att de behöver.

 

 

2. Kontakta styrelsen och lämna bygglovsansökan till dem

Kontakta sedan någon i koloniföreningens styrelse och lämna över materialet inklusive kopiorna. Styrelsen diskuterar bygglovet på ett styrelsemöte (de träffas varje månad), stämmer allt, så godkänner styrelsen det. När det är godkänt skickar du in dokumenten till Stadsbyggnadsförvaltningen. 

 

 

3. Invänta bygglov och startbesked — visa upp för styrelsen

Stadsbyggnadsförvaltningens handläggningstid är ca 1—1,5 månader.

När din ansökan är godkänd av Stadsbyggnadsförvaltningen erhåller du ett bygglov och startbesked. Detta ska uppvisas för styrelsen, INNAN bygget påbörjas!

 

 

4. Ansök om slutbesked, visa upp för styrelsen

Därefter när bygget är klart, ska slutbesked sökas hos Stadsbyggnadsförvaltningen, innan bygget får tas i bruk. Även detta ska visas upp för styrelsen!

 

 

Konsekvenser av att kringgå bygglovsreglerna

Om bygget påbörjas INNAN bygglovet är godkänt och uppvisat för styrelsen så är besked från kommunen att vi ska säga upp kolonisten direkt, annars riskerar vi att bli av med hela området.