Styrelsen

Lasse Olsson

Ordförande

Koloni nr: 88
0729-44 51 44
lasse@senderod.com

Kontaktperson
Stuga 50 – 79
Städdagar
Köp och försäljning av stuga.

 

 

 

Catarina Bertram

Vice ordförande

Koloni nr: 4
0708-96 26 24
catarina@senderod.com

Kontaktperson
Stuga 5 – 29 samt 48 – 49 A
Arbetsplikt ”Eget område”
Representant SAMO
Representant KTR
Evenemangsansvarig
Uppdatering av hemsida.

 

Yvonne Bjerregaard

Kassör

Koloni nr: 42
yvonne@senderod.com

Kontaktperson
Ekonomiska frågor

Mikael Kindahl

Styrelseledamot

Koloni nr: 62 A
0708-97 52 09
micke@senderod.com

Kontaktperson
Stuga 1 – 4, 5 B samt 30 – 47
Underhållsansvarig
Städdagar
Bygglov

 

Siw Lundgren

Sekreterare

Koloni nr: 17
0731-58 33 66
siw@senderod.com

Kontaktperson
Stuga 80 – 103 samt 105
Utskick av mail
Parkeringstillstånd

Erik Sörensen

Suppleant 1

Koloni nr: 133
0706-52 73 60
farmarerik@hotmail.com

Kontaktperson
Stuga 104, 106 – 129 samt 161
Löpande service / underhåll av föreningens inventarier. (t.ex. kranar vid yttre gräns, allmänna toaletter m.m.)
Fel på släp.

 

Mikael Södergård

Suppleant 2

Koloni nr: 31A
mikael.s@senderod.com

Kontaktperson
Stuga 130 – 160
Underhållsgrupp

 

 

 

Lotta Yngrén

Adjungerande kassör

Koloni nr: 52
lotta@senderod.com

Revisorer

Camilla Hellberg

Revisor – Sammankallande

Koloni nr: 51
camilla@senderod.com

Margareta Ryttberg

Revisor

Koloni nr: 13
margareta@senderod.com

Revisorsuppleant

Koloni nr:

Valberedning

Liz Eklund

Valberedning – Sammankallande

Koloni nr: 71
0733-31 19 62
liz@senderod.com

Pamela Ciardella

Valberedning

Koloni nr: 26
pamela@senderod.com

Lilian Andersson

Valberedning

Koloni nr: 78
0739-25 96 37

Hemsidan

Peter Lindh

Webmaster

Koloni nr: 49
0709-68 10 05
peter@senderod.com