Styrelsen

Mowgli Hallehn

Ordförande

Stuga nr: 71
0706-30 79 18
mowgli@senderod.com

Kontaktperson
Stuga 130 – 160
Köp och försäljning av stuga.
Områdesbesiktning

 

 

Catarina Bertram

Vice ordförande

catarina@senderod.com

Kontaktperson
Representant SAMO och  KTR
Uppdatering av hemsida.
Områdesbesiktning

Christel Ohlsson

Kassör

Stuga nr: 142
0722-25 48 34

christel@senderod.com

Kontaktperson
Stuga 130 – 160
Ekonomiska frågor
Ansvarig för nycklar

Alice Wasilioff

Sekreterare

Stuga nr: 95
0705-71 34 94
alice@senderod.com

Kontaktperson
Stuga 80 – 103 och 105
Uppdatering av kontaktuppgifter.
Ansvarig för information via mail.

Isak Isaksen

Styrelseledamot

Stuga nr: 62
0702-11 87 75
isak@senderod.com

Kontaktperson
Stuga 1 – 4, 5B samt 30 – 47
Områdesbesiktning
Bygglov

Erik Sörensen

Suppleant 1

Stuga nr: 133
0706-52 73 60
farmarerik@hotmail.com

Kontaktperson
Stuga 104, 106 – 129 samt 161
Löpande service / underhåll av föreningens inventarier. (t.ex. kranar vid yttre gräns, allmänna toaletter m.m.)
Vid fel på släp.

Claus Bengtsson

Suppleant 2

Stuga nr: 35
0732-07 32 94
claus@senderod.com

Kontaktperson
Stuga 50 – 79
Underhållsansvarig

 

Pia Björnsson

Suppleant 3

Stuga nr: 159
0708-97 54 75
pia@senderod.com

Kontaktperson
Köksansvarig
Områdesbesiktning

Johan Ekenberg

Suppleant 4

Stuga nr: 84

johan@senderod.com

Kontaktperson
Miljöansvarig

Ulrika Arlebo

Suppleant 5

Stuga nr: 6
ulrika@senderod.com

Kontaktperson
Koloni 5 – 29 samt 48 – 49 A
Parkeringstillstånd

Lotta Yngrén

Adjungerande kassör
lotta.y@senderod.com

Linus Trassel

Adjungerande underhåll

Revisorer

Jan Weidenhielm

Revisor – Sammankallande

Stuga nr: 146
jan@senderod.com

Britt Borg Joof

Revisor

Stuga nr: 59

Benny Christensen

Revisorsuppleant

Koloni nr: 136

Valberedning

Kerstin Johansson

Valberedning sammankallande

Stuga nr: 64
kerstin@senderod.com

Jan Wadstein

Valberedning 

Stuga nr: 38

Britt-Marie Friberg

Valberedning

Stuga nr: 73

Hemsidan

Peter Lindh

Webmaster

Stuga nr: 49
0709-68 10 05
peter@senderod.com