Styrelsen

Mowgli Hallehn

Ordförande

Stuga nr: 71
0706-30 79 18
mowgli@senderod.com

Kontaktperson
Stuga 130 – 160
Köp och försäljning av stuga.

 

 

Catarina Bertram

Vice ordförande

catarina@senderod.com

Kontaktperson
Representant SAMO och  KTR
Avtal 2019
Uppdatering av hemsida.

Christel Ohlsson

Kassör

Stuga nr: 142
0722-25 48 34

christel@senderod.com

Kontaktperson
Ekonomiska frågor
Ansvarig för nycklar

Siw Lundgren

Sekreterare

Stuga nr: 17
0731-58 33 66
siw@senderod.com

Kontaktperson
Stuga 80 – 103 samt 105
Uppdatering av kontaktuppgifter.
Parkeringstillstånd.
Ansvarig för information via mail.

Isak Isaksen

Styrelseledamot

Stuga nr: 62
0702-11 87 75
isak@senderod.com

Kontaktperson
Stuga 1 – 4, 5B samt 30 – 47
Bygglov

Erik Sörensen

Suppleant 1

Stuga nr: 133
0706-52 73 60
farmarerik@hotmail.com

Kontaktperson
Stuga 104, 106 – 129 samt 161
Löpande service / underhåll av föreningens inventarier. (t.ex. kranar vid yttre gräns, allmänna toaletter m.m.)
Vid fel på släp.

Linn Gärtner

Suppleant 2

Stuga nr: 54
0703-54 54 98
linn@senderod.com

Kontaktperson
Köksansvarig

Claus Bengtsson

Suppleant 3

Stuga nr: 35
0732-07 32 94
claus@senderod.com

Kontaktperson
Stuga 50 – 79
Underhållsansvarig

 

Mats Holmér

Suppleant 4

Stuga nr: 5

mats@senderod.com

Kontaktperson
Städdagar (ej eget område)

Lena Rosenblom

Suppleant 5

Stuga nr: 33
lena@senderod.com

Kontaktperson
Koloni 5 – 29 samt 48 – 49 A

Lotta Yngrén

Adjungerande kassör
lotta.y@senderod.com

Revisorer

Jan Weidenhielm

Revisor – Sammankallande

Stuga nr: 146
jan@senderod.com

Yvonne Bjerregaard

Revisor

Stuga nr: 42
yvonne@senderod.com

Revisorsuppleant

Koloni nr:

Valberedning

Kerstin Johansson

Valberedning sammankallande

Stuga nr: 64
kerstin@senderod.com

Jan Wadstein

Valberedning 

Stuga nr: 38

Britt-Marie Friberg

Valberedning

Stuga nr: 73

Hemsidan

Peter Lindh

Webmaster

Stuga nr: 49
0709-68 10 05
peter@senderod.com