Blanketter

 

Ansökan Utträde

Ansökan Inträde

Nyckelbehörighet   Ska lämnas i samband med ansökan om inträde.

Till ansökan om inträde ska bifogas ett personbevis för folkbokföringsadress samt ett oöppnat kuvert med utdrag ur brottsregistret.

Personbevis beställer ni här och väljer rubriken adress.

Utdrag ur belastningsregistret beställer ni här och väljer rubriken arbetsgivare.

Avgifter

  • Inträdesavgift                                 3 000 kr 
    Om köpet ej blir av eller ansökan ej godkänns så uttages en administrationsavgift på 500 kronor. Övrig summa återbetalas.
  • Inkoppling av avlopp                    10 000 kr 
    Om stugan ej är kopplad till det kommunala avloppet måste detta ske i samband med ägarbytet.
  • Inkoppling av toalett/dusch       6 750 kr

Nyttjanderättsavtal