Föreningen har börjat skicka nyhetsbrev via e-post. Vi har blivit varse att alla inte får det. Det kan ha hamnat i din skräppost. Så håll ett öga där. För att vara säker på att brevet hamnar i inkorgen nästa gång kan du lägga till ”info@senderod.com” i dina kontakter redan nu.
Vi har skickat e-post om att det behövs parkeringstillstånd för vår parkering.
Har du inte fått info kan du läsa om det här.

Hälsningar Koloniföreningen Senderöds Styrelse