Glad påsk till alla kolonister

Inget vatten till påsk

Eftersom våren inte låter oss njuta av sol och plusgrader kan vi inte sätta igång vattnet på långfredagen. Tjälen måste gå ur jorden och för detta behövs minst några dygn i följd med plusgrader. Vi återkommer med information.

Moped- och MC-parkering

Med anledning av att det krävs parkeringstillstånd på parkeringen har frågan kommit upp vad som gäller för mopeder och MC. Det är svårare att fästa ett P-tillstånd på dessa fordon – och de är fåtaliga – därför får de egen parkering.

Mopeder och MC kan parkeras vid sidan om sophuset, på den plattlagda ytan mellan huset och stängslet. Det krävs alltså inget P-tillstånd där.

Såklart  får dessa fordon ställas även på parkeringen – med ska då vara försett med P-tillstånd.

Protokoll från årstämman

Protokollet är nu uppsatt på föreningens två informationstavlor.