Fram till julafton kommer det att grävas för el i några gångar. Framkomligheten kan bli sämre under denna tiden.
De gångar det gäller är:

  • Björkstigen 161
  • Näckrosstigen 23
  • Gränsegången 49