Har du ett ärende du vill ha behandlat på årsmötet ska du lämna in en motion på detta senast den 31 december 2017. Motionen ska vara undertecknad med namn och koloninummer.

Lägg den i brevlådan gå gamla föreningshuset vid huvudentrén eller maila till info@senderod.com

Med vänlig hälsning
Koloniföreningen Senderöds styrelse