Till dess ska du ha:

  • Stängt kranen på vattenposten vid tomtgränsen.
  • Kopplat loss slangen/vattenledningen.

När vattnet väl är avstängt kommer styrelsen gå in på alla tomter och öppna kranen igen – den ska stå öppen under vintern så att vattnet kan rinna ut.

Om slangen inte kopplas loss kan inte vattnet ta sig ut när det fryser, då finns risk för att kran och slang fryser sönder.