Under de närmaste månaderna kommer föreningen utföra besiktning på området. Arrendeavtalet med kommunen ålägger föreningen att se till att området hålls rent och snyggt samt att stugor, växter och staket hålls i snyggt och välvårdat skick. Om det inte efterlevs har kommunen rätt att säga upp arrendeavtalet för hela området!

Kommunen har även anmodat föreningen att inkomma med samtliga stugritningar och även foton på stugorna på alla sidor. Vi kommer därför behöva gå in på varje tomt och fotografera.

Detta kommer att besiktigas

  • stugans skick
  • höjd på häckar
  • Växtlighetens utbredning mot granne och gång
  • Höjd och skick på staket
  • Ogräsfritt i grusgång (gäller halva gången)
  • Ogräsfritt 30 cm runt tomtgräns
  • Vattenkoppling vid vattenpost vid tomtgräns (får ej vara trädgårdsslang)
  • Kompost ska finnas på varje tomt om minst 100 liter
  • Tomten får ej användas som upplag (tillfälligt byggmaterial undantaget)

 

Förtydligande av regler och bestämmelser finns i ”Allmänna Bestämmelser”, ”Stadgar” och ”Nyttjanderättsavtal.