Då vi tyvärr sett att antalet råttor ökat på området, skulle vi vilja be er medlemmar att kontakta era försäkringsbolag så att ni kan få behållare med råttgift utsatt på era tomter. Råttor kan orsaka stora skador på stugor, elledningar etc, så det behövs gemensamma insatser för att komma till rätta med dessa skadedjur. Att sätta ut råttgift via sitt försäkringsbolag är oftast kostnadsfritt. Här kan du läsa mer på Anticimex hemsida. //Styrelsen