Koloniträdgårdsrådet har nu beslutat att stenkistor ska vara stängda senast den 1 januari 2016. För den som inte har kopplat in sig på det kommunala avloppssystemet tills dess, innebär det att man får samla upp sitt avfallsvatten i t ex en vattentunna och sedan använda det för vattning i sin trädgård.

Odlingskravet på 30% ska vara genomfört till 1 januari 2015. Som odling räknas blommor, buskar, grönsaker, träd (hela kronan) och häckplantor. Gräsmatta räknas inte som odling.

Skatteverket planerar att taxera alla kolonistugor som har ett värde över 50 000 kr. Att sälja en kolonistuga är skattepliktigt.