Välkommen på kurs i att göra din egen jord.
Söndag 13 maj kl 10 i föreningshuset, 2 timmar.
Kursen är ”obligatorisk” för dig som fyllt i blanketten, på årsmötet, att du vill kompostera matavfall. Men alla kolonister är såklart välkomna.
Det är viktigt att kompostering av matavfall görs på ett sätt som inte gynnar råttproblematiken på området.
Vi kommer ta upp flera olika sätt att kompostera på.
Anmälan till: bokning@senderod.com

Innehåll:
Bokashimetoden
Kallkompostering av trädgårdsavfall
Varmkompostering av matavfall
Direktkompostering i marken
Täckodling
Komposteringens 4 viktiga komponenter för att lyckas
Färdig mylla på 6 veckor
Felsökning – när det inte fungerar

Välkomna hälsar Yvonne, Britt och Bodil.