På årsstämman beslutades att vi nu kan kompostera hushållsavfall på våra kolonilotter. Kommunen kräver dock att det ska anmälas till dem. Vi gör en kollektiv anmälan från föreningen och får då bara betala en anmälningsavgift om 2000 kr, som föreningen står för. Vill du göra en egen anmälan senare, får du betala avgiften själv.

Du som inte var på stämman och gjorde anmälan kan ladda ner blanketten här.
OBS! Det är bara du som ska kompostera matavfall – antingen i varmkompost eller som bokashi – som behöver göra anmälan.
Lämna blanketten i förenings brevlåda på toaletthuset vi huvudentrén senast 26 mars 2018.

Så här fyller du i blanketten
  • 1. SÖKANDE: fyll i namn och din hemadress.
  • 2. BERÖRD FASTIGHET: fyll i koloniföreningens fastighetsbeteckning: Pålsjö 3:1.
    SÅ ANVÄNDS FASTIGHETEN IDAG kryssa i: annat.
    MATAVFALL DU VILL KOMPOSTERA: kryssa i vegetabiliskt och/eller animaliskt.
    Kan du inte beteckning på ditt kompostkärl, hoppa över det.
  • Skriv under
Kurs i kompostering

Föreningen kommer hålla kurs i kompostering av matavfall. Kursen är ”obligatorisk” för dig som ska kompostera matavfall. Det kommer mer information om detta.

Med vänlig hälsning
Koloniföreningen Senderöds styrelse

Har du frågor kan du höra av dig på mail till: info@senderod.com