Koloniföreningen Senderöd

kallar till extrastämma,

Lördagen den 26 oktober 2019
kl 11.00 i föreningshuset.

Vi har efter en lång tids förhandlande nu fått det slutgiltiga arrendeavtalet från markägaren.
Styrelsen har tagit beslut om att skriva under avtalet då vi fått igenom de flesta av våra krav.
Detta innebär även att våra stadgar behöver uppdateras. Röstning om detta kommer att ske under mötet.
Vi kommer även diskutera fram en ny områdesbestämmelse gällande punkt 5.3 i avtalet. Vad innebär det att området ska upplevas som inbjudande?

Se dagordning du fått i mailen.

Vi bjuder på fika.

Välkomna!
Styrelsen