Extrastämma

Koloniföreningen Senderöd kallar till extrastämma, Lördagen den 26 oktober 2019 kl 11.00 i föreningshuset. Vi har efter en lång tids förhandlande nu fått det slutgiltiga arrendeavtalet från markägaren. Styrelsen har tagit beslut om att skriva under avtalet då vi fått...